Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met de Algemene reparatievoorwaarden consumentenelektronica vastgesteld bij Uneto VNI en de consumentenbond. En zijn toepasselijk in gevallen waarin Smartphone and tablet fixer optreedt als reparateur van smartphones en tablets.

 

Klachten

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgifte bon zijn omschreven.

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de kosten van de gebruikte materialen, en eventueel verzendkosten, alles inclusief BTW.

Kwaliteit

3. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

4. Na de reparatie ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

 5. Ook ontvangt de klant na reparatie een controle kaart waarop zichtbaar is welke onderdelen na de reparatie door smartphone and tablet fixer uitvoerig getest zijn en waarop te zien is welke onderdelen wel en niet naar behoren functioneren.

Aansprakelijkheid

6. Smartphone and tablet fixer is niet aansprakelijk voor het verlies van sim en/of SD kaarten welke nog in het toestel aanwezig zijn.

7. Smartphone and tablet fixer doet er alles aan de gegevens te behouden maar kan dit niet garanderen. Smartphoneandtabletfixer adviseert daarom altijd een back-up te maken alvorens een toestel ter reparatie aan te bieden. en is dus niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

8. Reparatie aan een refurbished toestel of een toestel dat door derden gerepareerd is, is geheel op eigen risico. Smartphone and tablet fixer is niet verantwoordelijk voor defecten aan het toestel die tijdens en/of na de reparatie plaatsvinden als gevolg van slechte montage en/of onderdelen die bij binnenkomst in het toestel aanwezig zijn.

Garantie

9. Smartphone and tablet fixer geeft na het voltooien van de reparatie 3 maanden garantie op het vervangen onderdeel ( behalve op het glas zelf) Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

10. Smartphone and tablet fixer geeft  3 maanden garantie op vervangen van alle onderdelen tenzij anders vermeld op de reparatiebon. 

Waterschade

11. Smartphone and tablet fixer heeft aparte algemene voorwaarden m.b.t. waterschade reparaties. Deze voorwaarden worden u overhandigd als u uw waterschade toestel bij ons ter reparatie aanbiedt en dienen wij getekend terug te ontvangen alvorens wij uw toestel in behandeling nemen.

Niet afgehaalde producten

13. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail een toestel na een periode van drie maanden na dat het product gereed ligt, niet wordt afgehaald zal smartphone and tablet fixer het toestel op een milieuvriendelijke wijze afvoeren.